فرم ارتباط با ما

آدرس :کارخانه

استان مرکزی-شهر نیم ور-شهرک صنعتی قلاور

988643325000+

info@parttandis.com

ساعات کاری